motorhome 3972619 1280

Husbilsförsäkring: De viktigaste Tipsen för Nybörjare

Som för alla andra fordon krävs även en försäkring för husbil och husvagn enligt lag. Denna försäkring täcker olycksfall och syftar till att den drabbade ska få ersättning även om den som orsakat olyckan inte kan betala. Utan bilförsäkring kommer inget fordon att registreras i Sverige.

Ägare av husbilar har andra krav jämfört med ”normala” fordonsägare. Husbilen används vanligtvis bara för fritidsändamål och är vanligtvis ett andra fordon. Dessutom kan särskilt dyra skador uppstå, till exempel på grund av stöld, skadegörelse eller skador på inredningen. Du bör därför inte bara titta på försäkringspremiens storlek, utan även kontrollera exakt vilka tjänster som omfattas

Husförsäkring: motorfordonsansvar, delvis heltäckande eller heltäckande?

Grundförsäkringen för husbilar är den redan nämnda lagliga – Ansvarsförsäkring. Den täcker personskador, egendomsskador och ekonomisk skada som du orsakar andra i händelse av en olycka. Jämfört med vanliga bilar är skadorna som orsakas av en olycka med husbil vanligtvis betydligt större. Därför rekommenderas ett högt sakskadetak och personskadetak.

Du kan även teckna en så kallad halvförsäkring eller fundera på en helförsäkring. Denna försäkring är frivillig och tecknas alltid i samband med fordonsansvarsförsäkringen

Delvis heltäckande/halvförsäkring

Skada orsakad av stöld, brand, explosion eller kortslutning. Beroende på leverantör kan även glasskador täckas. Följande punkter bör särskilt observeras:

  • Vid elementär skada och kollisioner med djur gäller olika villkor beroende på försäkringsbolag. Se till att kollisioner med djur av alla slag är försäkrade. Annars betalar inte försäkringen ut om du råkar ut för en olycka med till exempel en hund
  • Även vid mårdbett har leverantörerna av delvis helförsäkringar olika avtalsvillkor. Se absolut till att försäkringsskyddet inte bara gäller skadade kablar, slangar etc., utan även eventuella följdskador på fordonet orsakade av mårdbett.
  • Avtalad självrisk för en helförsäkring bör alltid gälla även för glaskross. Vissa företag på marknaden kräver en separat, oftast högre självrisk vid glasbrott.

Helförsäkring

Helriskförsäkringen går utöver den delvis heltäckande försäkringen och täcker även självförvållad skada på fordonet, till exempel genom en olycka orsakad av dig själv. Detta täcker även skador orsakade av skadegörelse, t.ex. repad lack. Det rekommenderas att alla ägare av nya eller begagnade husbilar i gott skick tecknar en heltäckande försäkring.

Detta måste du tänka på när du tecknar försäkring för husbilar

Oavsett typ av försäkring bör du vara särskilt uppmärksam på följande punkter när du tecknar husbilsförsäkring:

 • Försäkringsskyddet bör inte begränsas även vid vårdslöshet, t ex om du råkar köra ett rött trafikljus.
 • Försäkringsskyddet bör täcka alla fast installerade delar av husbilen eller husvagnen
 • Dessutom kan eventuella inventarier av fordonen försäkras via det så kallade ”innehållsskyddet”.
 • När fordonet är avställt bör det finnas viloförsäkring
 • Vid total förlust av husbilen efter stöld, förstörelse eller olycksfall bör försäkringsskyddet omfatta ny- eller köpeskillingsersättning i upp till 24 månader.

Hur dyr är husbilsförsäkring?

Kostnaderna för husbilsförsäkring kan inte beräknas som ett schablonbelopp, eftersom försäkringsbolagen tar hänsyn till många faktorer vid beräkningen av premie. Om du endast tecknar en trafikförsäkring är det förstås billigare än med en tilläggs- eller helförsäkring. I princip kan premiebeloppet variera mellan 2000 och 10.000kr per år .

En avgörande faktor för premiens kostnad är din tidigare körhistorik och hur länge du har kört olycksfritt.

Andra faktorer som spelar in i priset på husbilsförsäkring är:

 • Byggår och ålder på husbilen
 • Totalt nyvärde resp köpeskilling
 • Typ av konstruktion
 • Ålder och antal förare
 • Självriskens belopp
 • Årlig körsträcka

Självrisk

Självrisk är en viktig faktor att tänka på . Det är den del som du får betala själv vid en kollision. En självrisk på 1500kr för helförsäkring eller 5000 kr för helförsäkring är vanlig för husbilar. Generellt gäller följande: ju högre självrisk desto lägre premie.

Husbilsförsäkring: det är vettigt att jämföra olika leverantörer

Om du letar efter rätt försäkring för ditt husbil bör du definitivt jämför flera leverantörer för att hitta ett erbjudande som är anpassat efter dina behov. Här kan det hjälpa att slå på en mäklare för husbilsförsäkring. Mäklare erbjuder ofta bättre villkor och vid skada har du en personlig kontakt direkt.

Det finns även vissa rabatter om du är medlem i en bilklubb.

Slutsats: Billigt är inte automatiskt bättre

När du tecknar husbilsförsäkring bör du inte på något sätt bara ta hänsyn till premiens storlek. Framför allt är det viktigt att tjänsterna matchar dina krav exakt och verkligen täcker de situationer som realistiskt sett kan uppstå – även om du måste lägga några kronor mer om året för dem. Det är särskilt viktigt att titta närmare på särskilt billiga försäkringar: Här betalar du ofta betydligt mer vid skada.

Lämna ett svar

Du Kanske Också Gillar