Entrépriser

Dagkort:

Vuxen            70 kr                                                            
Barn/senior  50 kr (barn= 3-12 år, 0-2 år gratis)


När man betalt dagkort kan man använda samma biljett flera gånger samma dag.


Hänglås krävs till omklädningsskåpen. Kan köpas hos oss för 40 kr.


Blöjbarn måste använda badblöja. Dessa finns i 2 storlekar: 7-12 kg och 10-16 kg och kan köpas i kassan för 25 kr.


OBS! ALLA säsongkort är personliga, namn registreras!

10 kort

Betala för 10 bad och få det 11:e gratis (ej datumbundet)

Vuxen             700 kr
Barn/senior  500 kr3 månader

Vuxen             600 kr

Barn/senior   455 kr
Gäller i 3 månader från inköpsdatum.

6 månader

Vuxen            1135:- kr

Barn/senior  875 krGäller i 6 månader från inköpsdatum.

12 månader

Vuxen              2 050 kr

Barn/senior    1 685 krGäller i ett år från inköpsdatum.

Kortregler

Korttyper :3 månader, 6 månader, 12 månader

Kort gäller från inköpsdag, men kan fördateras och gäller då från valt datum. På kortet står sista användningsdatum med stora siffror.

Kort är personliga och gäller för den som har namnet på kortet.


Vid förlust av kort, kan nytt skrivas ut OM kvittot som hör ihop med kortet kan visas upp, där finns ett spärrnummer som används för att spärra det förlorade kortet. Vid köp av säsongkort får man dels kassakvitto men också kortkvitto där det står vilken typ av säsongkort man köpt. Utskrift av ersättningskort kostar 50:-. Tänk på att spara ditt kortkvitto på säkert ställe.


Om du blir sjuk och inte kan nyttja ditt kort, då måste du komma in till oss med ditt kort och kortkvitto under kortets giltighetstid, för att få tillgodokvitto för senare period. Beroende då på hur lång tid som är kvar skriver vi ut tillgodohavande. Du kan alltså inte komma i efterhand och säga att du inte nyttjat kort p.g.a sjukdom, och på så sätt få ett nytt kort. OBS!  Läkarintyg måste visas upp!


Om badet tvingas stänga med kort varsel för enstaka dagar p.g.a. ex. akut reparation, sanering eller liknande, återbetalas inget. Vid längre perioder av stängd anläggning, då man köpt säsongkort ger vi tillgodokvitto om det rör sig om längre period än 7 dagar. De gånger Enåbadet har planerat stängt för underhåll längre än 7 dagar anpassas priset på säsongkorten efter detta och meddelar om detta vid försäljning.

10-kort:

Vid köp betalar man för 10 st bad, vid varje besök stämplas kortet. Fullstämplat kort gäller som biljett för ett 11:e besök.

10-kort som är köpt som senior/barn kan inte användas av vuxen. Aktuell ruta på kortet kryssas vid försäljning.

10-kortet har ingen sista giltighetsdag, därför görs ingen återbetalning vid sjukdom.

Kortet är inte personligt, man kan alltså ha ett gemensamt kort som stämplas ex. 2 gånger vid ett besök av 2 personer.


7-dagskort/Veckokort

Gäller 7 dagar sammanhängande, sista användningsdag står på kortet.


Om skrivet kvitto önskas, skrivs detta ut vid köptillfället eller i efterhand vid medhavt kassakvitto. 
Dessa kvitton häftas ihop.

Friskvårdschecken

Enåbadets simhall är ansluten till Friskvårdschecken/ActiWay.

Du löser in dina checkar som betalning för badentré: dagkort, 10-kort eller säsongkort.

Checkerna kan inte växlas till kontanter.